Blog

Blog 2017-04-09T15:41:51+00:00

Czysta energia dla unijnych wysp

14 unijnych państw oraz przedstawiciele Komisji Europejskiej podpisali porozumienie, które zmierza do uruchomienia projektu, mającego na celu wypracowanie rozwiązań umożliwiających zwiększenie niezależności i bezpieczeństwa energetycznego unijnych wysp. Obecnie na kilku [...]

Hybrydy dla śląskiej policji

W ubiegłym tygodniu śląska policja otrzymała 34 samochody hybrydowe. Zakup został dofinansowany na kwotę 900 tys. złotych, które otrzymano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. [...]