Monitoring działalności sprzedawców energii elektrycznej i paliw gazowych

2018-06-29T12:13:25+00:00 25 lutego 2016|

W ostatnim czasie do Urzędu Regulacji Energetyki (URE) wpływają liczne skargi (telefoniczne, pisemne, osobiste), dotyczące problemów ze standardami jakościowymi obsługi odbiorców energii elektrycznej oraz nieuczciwymi praktykami rynkowymi. Odbiorcy kontaktujący się z Urzędem poruszają najczęściej kwestie dotyczące:

  • braku rzetelnej i często niepełnej informacji o warunkach oferty/umowy przedstawianej przez firmę,
  • podszywania się pod pracowników dotychczasowego sprzedawcy lub urzędu,
  • przymusu zawarcia umowy (oddziaływanie psychologiczne i perswazyjne),
  • braku przestrzegania standardów jakościowych obsługi odbiorców (w tym brak udzielania odpowiedzi na reklamacje w ustawowym terminie, utrudniony kontakt ze sprzedawcą).

Zgłaszane są także skargi dotyczące m.in. opóźnień związanych z regularnym wystawianiem faktur, co skutkuje kumulacją należności za sprzedaż energii za dłuższy okres. Wśród Odbiorców pojawiają się zatem obawy o wstrzymanie dostaw energii z powodu nieuregulowanego rachunku lub niemożności jednorazowego zapłacenia zbyt wysokiej kwoty za zbyt długi okres.

Największa ilość skarg Odbiorców zgłaszanych do URE dotyczy działalności sprzedawców:

  1. Energa Obrót S.A.
  2. Polska Energetyka PRO Sp. z o.o.
  3. Energetyczne Centrum S.A.
  4. Multimedia Polska Energia Sp. z o.o.
  5. TAURON Sprzedaż Sp. z o.o.
  6. PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.

Czytaj więcej: http://www.ure.gov.pl/pl/regulator-monitoruje/6429,Regulator-monitoruje-dzialalnosc-sprzedawcow-energii-elektrycznej-i-paliw-gazowy.html