Energia będzie coraz droższa co najmniej do 2030 r.

2018-06-29T12:13:24+00:00 22 sierpnia 2016|

W ubiegły piątek opublikowano tzw. scenariusz referencyjny zawierający prognozy kierunku rozwoju energetyki do 2050 r. według Komisji Europejskiej. Nowe opracowanie zastąpiło poprzednią wersję prognozy z 2013 r. i zostało przygotowane w oparciu o model PRIMES.

Ze scenariusza wynika, że do 2020 roku nastąpi stopniowy wzrost cen paliw kopalnych , w tym również węgla kamiennego. Autorzy twierdzą, że węgiel będzie po 2020 r. wypierany przez gaz. Elektrownie gazowe najlepiej bowiem nadają się do współpracy z OZE.

W scenariuszu czytamy: „Gaz pełni kluczową rolę w kontekście zmniejszenia emisji CO2 i rosnącej ekspansji niestabilnych OZE. Jest paliwem emitującym mniej CO2 w porównaniu z innymi paliwami kopalnymi a jednostki gazowe są wystarczająco elastyczne żeby współpracować z OZE

Jednak gaz będzie pochodził z importu, bo w większości krajów UE jego złoża się wyczerpują, natomiast przyszłość gazu z łupków jest wciąż  niepewna. Jako jedyne dwa kraje mogące znacząco zwiększyć wydobycie wymienione są Cypr i Polska (gaz konwencjonalny, nie łupkowy) przy czym w naszym kraju powodem są “duże zasoby i polityka promujące wydobycie na wielką skalę”.

Istotnymi wnioskami płynącymi z opracowania Komisji Europejskiej jest też sceptycyzm wobec energetyki nuklearnej, a także wychwytywania i składowania pod ziemią CO2 (technologia CCS).

Wartym zauważenia jest to, że zgodnie z opracowaniem do 2030 r. prognozowane jest zwiększenie zależności importowej naszego kraju, co pozostaje w kontrapunkcie do planów obecnego rządu.

Dolna strefa stanów średnich to prognoza dotycząca sektora OZE (od 13 do 25 proc. Elektryczności z tych źródeł). Największy wzrost Polska powinna zanotować w zakresie wskaźników emisji – do 2030 r.  powinniśmy awansować do grupy emitującej od 310 do 520 kg CO2, co będzie wymagało istotnych zmian w polskiej energetyce.

Najistotniejszym z punktu widzenia portfeli polskich konsumentów są jednak projektowane ceny prądu, jakie w przyszłości zdaniem ekspertów Komisji Europejskiej już niedługo przyjdzie nam zapłacić. Przeciętna cena energii w UE będzie rosła, głównie ze względu na istotne koszty rozwoju sieci energetycznej. Jako pozytywny jej skutek wymieniany jest znaczący wzrost wymiany transgranicznej 2015 a 2030 r. między krajami UE.

Specjaliści pracujący dla Komisji Europejskiej przygotowali analizę, która pokazuje trendy w energetyce na najbliższe lata. Ponieważ to perspektywa długoterminowa, tylko czas pokaże jak dokładny okaże się być najnowszy scenariusz referencyjny, nie ma jednak wątpliwości co do słuszności podkreślanych w nim trendów.