Dron zbada jakość powietrza w kominie

2018-06-29T12:12:00+00:00 31 października 2016|

Główny Instytut Górnictwa, który realizuje projekt o długiej nazwie „mobilna platforma monitoringu wybranych parametrów niskiej emisji z wykorzystaniem dronów” przeprowadził interesujący test
Wykorzystano w nim laserowe mierniki stężenia pyłu, dwutlenku i tlenku węgla.

Dzięki pomocy drona diametralnie skraca się czas procedury kontrolnej, bo urządzenie pobierając próbkę dymu wydobywającego się z komina, bezpośrednio bada jej skład. Za pomocą dedykowanego oprogramowania dane trafiają do operatora i są zapisywane w bazie. Obecność szkodliwych gazów i pyłów świadczy o tym jakiego „paliwa” używa konkretny lokator.

W mobilnej platformie  monitoringu wybranych parametrów niskiej emisji z wykorzystaniem dronów, zastosowano oryginalne optoelektroniczne rozwiązania Głównego Instytutu Górnictwa, wykorzystujące technologie promieniowania w zakresie światła widzialnego i podczerwonego (VIS i IR).  Metoda pomiaru pozwala zarówno na ocenę gęstości zapylenia,  jak i rozkładu granulometrycznego pyłów, w szczególności frakcji wziewnych:  PM1, PM2.5 i PM10, które są najbardziej szkodliwe dla zdrowia oraz relacji CO do CO2 w spalinach.

System umożliwia rejestrację przelotów (obraz z kamery na pokładzie drona, wysokość/odległość od emitera uzyskana za pomocą dalmierza, pozycja geograficzna), wizualizację danych i wyników na mapie przy zastosowaniu narzędzi Głównego Instytutu Górnictwa oraz  ich interpretację.

GIS podpisał już list intencyjny o współpracy w zakresie prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie bezzałogowych systemów latających z wiodącymi producentami z terenu województwa śląskiego.

Źródło: www.wnp.pl