Pierwszy w Polsce odwiert geotermalny

2018-06-29T12:12:01+00:00 11 października 2016|

Pierwszy w Polsce odwiert geotermalny na głębokość 5 tys. metrów powstanie w Szaflarach na Podhalu. Dzięki niemu będzie produkowane ciepło i energia elektryczna. Inwestycję dofinansuje NFOŚiGW.

W dniu 3 października 2016 roku, w siedzibie Spółki Geotermii Podhalańskiej podpisana została umowa partnerska pomiędzy Miastem Nowy Targ, Gminą Szaflary, MPEC Nowy Targ Sp. z o.o. i PEC Geotermią Podhalańską S.A. w sprawie rozwoju sieci ciepłowniczej w kierunku Szaflar i Nowego Targu. Pierwsza tego typu inwestycja w kraju będzie polegała na wykonaniu odwiertu sięgającego głębokości, na której temperatura wody wynosi 130 stopni Celsjusza. To umożliwi nie tylko produkcję ciepła, ale i energii elektrycznej. Ciepło z odwiertu trafi do sieci ciepłowniczej Nowego Targu.

Koszt wykonania odwiertu szacuje się na około 50 mln zł, a budowa magistrali ciepłowniczej z Szaflar do Nowego Targu ok. 20 mln zł. Odwierty takie są bardzo kosztowne i zarazem ryzykowne, stąd też konieczna jest interwencja państwa, w tym wypadku Narodowego Funduszu, aby wspierać tego typu inwestycje. To będzie pierwszy w Polsce odwiert na taką głębokość.

Planowana inwestycja ma w znaczący sposób zredukować emisję gazów do atmosfery i poprawić jakość powietrza w Nowym Targu.

Zgodnie z nowymi założeniami polityki energetycznej Polski – dotyczącymi zróżnicowania źródeł energii i położeniu akcentów na stabilne odnawialne źródła energii, NFOŚiGW wprowadził do swojej oferty możliwość dofinansowania zadań wspierających wykorzystanie energii geotermalnej na terenie całego kraju.