Przeszło połowa Europejczyków może samemu produkować energię

2018-06-29T12:12:01+00:00 7 października 2016|

Z raportu „The potential of energy citizens in the European Union” mającego zbadać potencjał produkcyjny europejskich dowiadujemy się, że Europa z 216 milionami gospodarstw domowych i około 20 milionami małych firm ma istotny potencjał, jeśli chodzi o rozwój prosumenckiej energetyki rozproszonej. Malejące koszty energii odnawialnej wraz z rządowym wsparciem tworzą coraz to nowe okazje dla gospodarstw domowych i innych podmiotów do inwestowania w odnawialne źródła energii, co natomiast skutkuje mniejszym wykorzystaniem paliw kopalnych. Rozwijane są opcje magazynowania energii w okresach nadpodaży i dotyczące dostosowania zapotrzebowania do zmiennego profilu produkcji energii wiatrowej i słonecznej. W raporcie czytamy, że wykorzystanie potencjału generacji z OZE, elastycznego popytu i magazynowania zredukuje koszty przyszłego systemu energetycznego w Europie.

Według szacunków, dalszy rozwój technologii służących rozwojowi energetyki prosumenckiej sprawia, że w roku 2050 aż 264 mln obywateli Europy może być zaangażowanych w produkcji energii z wykorzystaniem własnych instalacji czy poprzez udział w kooperatywach energetycznych.

Raport „The potential of energy citizens in the European Union” został przygotowany przez holenderską firmę doradczą CE Delft na zlecenie Greenpeace, Friends of the Earth Europe, European Renewable Energy Federation (EREF) oraz REScoop.

Z pełną treścią raportu zapoznać się można pod adresem http://www.foeeurope.org/potential-energy-citizens-european-union-260916