Coraz chętniej zmieniamy naszego dostawcę gazu

2018-06-29T12:11:37+00:00 21 listopada 2016|

Wciąż wzrasta liczba odbiorców decydujących się na zmianę dostawcy gazu. Jak informuje Urząd Regulacji Energetyki od początku prowadzenia monitoringu do końca III kwartału 2016 roku, na taką zmianę zdecydowało się blisko 62 tysiące użytkowników.

Zgodnie z obowiązującym prawem energetycznym, odbiorcy końcowi mogą indywidualnie korzystać z sieci lokalnego dostawcy w celu dostarczenia gazu lub energii kupionej u dowolnego sprzedawcy. Takie działania konsumencie reguluje zasada TPA  (Third Party Access).

Prezes URE cyklicznie przeprowadza ocenę rzeczywistego korzystania z prawa wyboru sprzedawcy wśród uprawnionych odbiorców. Analiza zebranych danych wskazuje na kontynuację, zapoczątkowanego w III kw. 2014 r., dynamicznego wzrostu zmiany sprzedawcy w segmencie odbiorców z grup taryfowych W1-4, czyli głównie wśród gospodarstw domowych. Taki stan rzeczy może być spowodowany m.in. intensyfikacją w ostatnim czasie przez niektórych sprzedawców kampanii reklamowych, dedykowanych tej grupie odbiorców, jak również stopniowemu wchodzeniu na rynek nowych sprzedawców, co skutkuje zwiększeniem konkurencji i uatrakcyjnieniem oferty dla odbiorców. Wzrost zainteresowania konsumentów w tematyce zmiany sprzedawcy na rynku gazu, widoczny jest również w intensyfikacji w bieżącym roku zapytań telefonicznych kierowanych do Punktu Informacyjnego dla Odbiorców Energii i Paliw Gazowych.

Na swobodę wyboru sprzedawcy wpływa kilka istotnych czynników, takich jak stopień świadomości klientów i ich motywacja do zmiany sprzedawcy. By cieszyć się niższymi rachunkami i wygodą zmiany sprzedawcy wejdź na www.wybierztanigaz.pl

źródło: ure.gov.pl