XXIV edycja konferencji energetycznej EuroPOWER

2018-06-29T12:12:00+00:00 14 listopada 2016|

W Warszawie w dniach 9-10 listopada odbyła się XXIV konferencja energetyczna Europower .Celem przedsięwzięcia jest stworzenie platformy wymiany doświadczeń i koncepcji realizacji projektów energetycznych pomiędzy przedstawicielami władz regionalnych, jednostkami rządowymi i samorządowymi, administracją publiczną i przedstawicielami różnych gałęzi przemysłu. Również tym razem w gronie zaproszonych do udziału gości był Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, Maciej Bando. Uczestnicy mieli możliwość wspólnego poszukiwania modeli oraz rozwiązań biznesowych, pozwalających najefektywniej realizować przyjęte strategie poprzez podjęcie dyskusji m.in. na temat przyszłości gazu i paliw, mixu energetycznego oraz próby zdefiniowania pojęć „nowoczesna energetyka, nowoczesna gospodarka”. Udział reprezentatywnego grona kluczowych przedstawicieli branży, nauki i administracji umożliwia holistyczne spojrzenie na energetykę i zaprezentowanie jej w szerokim kontekście społecznym i gospodarczym. ze szczególnym uwzględnieniem sektorów współpracujących – m.in. telekomunikacji, bankowości i ubezpieczeń.

Głównym przedmiotem rozmowy zaproszonych do debaty gości były kwestie dotyczące funkcjonowania polskiej elektroenergetyki w kontekście, między innymi, uwarunkowań własnościowo-organizacyjnych, ekonomicznych, przestrzennych i regulacyjnych. Ważne miejsce w dyskusji zajęły również zagadnienia dotyczące rynku mocy, bezpieczeństwa dostaw energii oraz rynkowych mechanizmów konkurencyjności. Ponadto, rozmawiano o możliwych mechanizmach wsparcia i środkach pomocy publicznej w elektroenergetyce. Prelegenci zastanawiali się, jak zapewnić bezpieczeństwo dostaw energii, nie zaburzając mechanizmów rynku konkurencyjnego.

Źródło:  www.ure.gov.pl