Efektywność energetyczna. Korzystna dla środowiska, korzystna dla konsumentów

2018-06-29T12:11:37+00:00 2 grudnia 2016|

Efektywność energetyczna oznacza ilość zaoszczędzonej energii ustaloną w drodze pomiaru lub oszacowania zużycia przed wdrożeniem środka mającego na celu poprawę efektywności energetycznej i po jego wdrożeniu, z jednoczesnym zapewnieniem normalizacji warunków zewnętrznych wpływających na zużycie energii. Efektywne wykorzystanie energii ma na celu zmniejszenie ilości energii potrzebnej do dostarczania produktów i usług. Istnieje wiele motywacji, które mogą skłaniać do poprawy efektywności energetycznej. Ograniczanie zużycia energii obniża koszty eksploatacji i może przyczynić się do oszczędności w wydatkach konsumentów, pod warunkiem, że oszczędności energetyczne są wyższe niż dodatkowe koszty, związane z wdrażaniem energooszczędnych technologii.

Efektywność energetyczna i energia odnawialna są uznawane za bliźniacze filary zrównoważonej polityki energetycznej. W wielu państwach uznaje się także, że efektywność energetyczna przynosi korzyści dla bezpieczeństwa narodowego, ponieważ może przyczynić się do ograniczania poziomu importu energii z zagranicy i może spowolnić tempo wyczerpywania krajowych zasobów energii. Za wysokie rachunki za energię elektryczną często odpowiedzialna jest nieświadomość konsumentów – nieświadomość dotycząca praw, które posiadają oraz efektywności zużycia energii elektrycznej. Gdyby przeciętny użytkownik wiedział, ile pieniędzy z jego portfela zabiera mu ekspres do kawy pozostawiony w stanie czuwania, czy też jego telewizor, który 24 godziny na dobę jest w trybie pełnej gotowości do natychmiastowego uruchomienia, to z pewnością poważnie zastanowiłby się, czy warto za tę „gotowość” płacić. To samo tyczy się kierowników przedsiębiorstw, którzy również marzą o obniżeniu swoich rachunków za prąd, jednak nie mają zielonego pojęcia, jak tego dokonać. Właśnie dlatego EACI nadzoruje projekty, które mają wypełnić luki wiedzy efektywności energetycznej.