[:pl]Lublin pionierem w elektromobilności[:]

2018-06-29T12:09:32+00:00 30 stycznia 2017|
[:pl]Miasto Lublin już 20 lutego podpisze list intencyjny z Ministerstwem Rozwoju i Finansów oraz Ministerstwem Energii i Polskim Funduszem Rozwoju S.A., który zakłada podjęcie współpracy z Rządem RP na rzecz rozwoju elektromobilności w Polsce.
Lublin, z liczbą mieszkańców ponad 324 tys., jest miastem odpowiedniej wielkości, aby przenieść wypracowane tu rozwiązania na inne, mniejsze i większe miasta. Lublin jest miastem uniwersyteckim, a blisko jedna trzecia mieszkańców to studenci, wśród których warto promować ideę elektromobilności. Bliskość i bardzo dobra współpraca z Ukrainą może być wykorzystana do promocji i rozpowszechnienia rozwiązań lubelskich na Wschód.
Lublin posiada niezbędną infrastrukturę, którą tworzy ponad 61 km trakcji trolejbusowych oraz największy system „pojazdów na szelkach” liczący 90 trolejbusów kursujących na 12 liniach i 111 trolejbusów w inwentarzu (wszystkie pojazdy są produkcji polskiej, w tym 38 trolejbusów wyprodukowanych w Lublinie przez firmę URSUS).
Dodatkowo posiada także także 12 podstacji trolejbusowych zarządzanych zdalnie przez Centrum Sterowania Mocą. Trolejbusowa sieć trakcyjna może być wykorzystywana jako sieć wewnętrzna do testowania urządzeń stabilizujących sieć elektroenergetyczną i systemów magazynowania energii. W naszym mieście powstał również autobus elektryczny URSUS Elektrowolt, stanowiący bazę do badań przygotowawczych dla systemu autobusu elektrycznego.
Lublin ma również plany uruchomienia systemu autobusu elektrycznego, obejmującego autobusy elektryczne (32 w ramach projektów podstawowych i około 35 w ramach projektów rezerwowych) oraz stanowiska szybkiego ładowania (7 w ramach projektów podstawowych i 5 w ramach projektów rezerwowych). Pojazdy będą wyposażone w ogniwa umożliwiające przejazd minimum 40 km pomiędzy ładowniami – czas ładowania ok. 10 minut na przystanku końcowym (pętli).
Niezmiennie wzrasta liczba pojazdów zasilanych energią elektryczną (w tym z napędem hybrydowym), zarejestrowanych w Urzędzie Miasta Lublin. W 2014 roku było 19 zarejestrowanych pojazdów elektrycznych, w 2015 – 39 pojazdów, a obecnie jest już ponad 100 zarejestrowanych samochodów osobowych i 1 autobus elektryczny.
Konsekwentne działania Lublina, związane z wdrażaniem niskoemisyjnego transportu, zostały już docenione w kraju. Miasto było laureatem polskiej edycji konkursu European Green Public Procurement Award w 2016 roku – za zakup i dostawę 70. nowych trolejbusów – najlepsze w Polsce zielone zamówienia publiczne. Za politykę mobilności i komunikację ze społeczeństwem Lublin wygrał w 2015 roku konkurs ECO MIASTO, organizowany przez Ambasadę Francji w Polsce.

[:]