[:pl]Energia wiatrowa w Europie prześcignęła węgiel[:]

2018-06-29T12:09:03+00:00 6 marca 2017|
[:pl]Przewiduje się, że w 2017 roku pod względem mocy zainstalowanej wiatraki mogą stać się najważniejszym źródłem energii w Europie. W 2016 roku pokryły ponad 10 % zapotrzebowania na energię mieszkańców Starego Kontynentu.
Jak wynika z raportu europejskiego stowarzyszenia branży wiatrowej WindEurope w Unii Europejskiej w 2016 roku zbudowano wiatraki o łącznej mocy 12,5 GW, z czego niemal 10,9 GW na lądzie i blisko 1,6 GW na morzach okalających Europę. To tyle, ile teoretycznie wystarczyłoby do pokrycia połowy maksymalnego zapotrzebowania na moc w Polsce .Najwięcej tego typu instalacji przybyło w Niemczech (5,4 GW), a znacznie mniej niż w poprzednich latach powstało w Polsce (ok. 0,7 GW)

W ubiegłym roku europejskie wiatraki dostarczyły do sieci 296 TWh (dwa razy tyle, co zużycie całej Polski), zaspokajając jedną dziesiątą zapotrzebowania Europejczyków na prąd. Najwięcej krajowego zużycia pokryły w Danii (prawie 37%), Irlandii (27%), Portugalii (25%), na Cyprze (20%), w Hiszpanii (19%), Niemczech (16%) i Rumunii (13%). Polska z udziałem produkcji wiatrowej w zużyciu na poziomie 7% znalazła się na 15 miejscu w Unii Europejskiej. Najmniejszy udział wiatraków w konsumowanej elektryczności odnotowały kraje ze środka kontynentu o najniższej wietrzności: Czechy (1%) i Węgry (2%), a także Łotwa (2%), która niemal połowę swojego zapotrzebowania pokrywa z elektrowni wodnych.

Branża wiatrowa w UE w 2016 roku wygenerowała 27,5 mld euro inwestycji, odpowiadając za 86% wszystkich środków zainwestowanych w energetykę odnawialną w Unii. Odnawialne źródła energii jako całość są już dominującą formą produkcji energii elektrycznej w UE,dostarczając blisko 30% prądu, jednak pojedynczymi dominującymi technologiami nadal pozostają energetyka atomowa i węglowa.Farmy wiatrowe wyprzedza jeszcze także energetyka wodna.[:]