[:pl]Kraje Unii importują coraz więcej energii[:]

2018-06-29T12:09:03+00:00 1 marca 2017|
[:pl]Według najnowszych danych publikowanych przez Eurostat wynika, że kraje europejskie w 2015 roku zużywały mniej energii niż ćwierć wieku wcześniej. Wzrasta zależność od paliw kopalnych, wskaźnik ten wzrósł o połowę na przestrzeni ostatnich 25 lat.
Najwięcej energii pierwotnej zużywają Niemcy bo aż 19%. Na kolejnych miejscach są Francja, Wielka Brytania, Włochy i Hiszpania. Polska ze swoim 6-procentowym udziałem w zużyciu energii w Unii Europejskiej zajmuje szóste miejsce.

Znacznie paliw kopalnych systematycznie spada. O ile w 1990 r. pokrywały one 83% zużycia energii państw, które 25 lat później tworzyły UE, to na przestrzeni lat odsetek ten spadał we wszystkich krajach, a w 2015 r. wyniósł średnio już tylko 73%. Ale jedynie trzy państwa Unii wykorzystywały z paliw kopalnych mniej niż połowę zużywanej energii. Najmniej potrzebowała Szwecja, jedynie 30%. Dla porównania Polska aż 91% energii czerpie z paliw kopalnych.
Pomimo tego, że zapotrzebowanie Europy na węgiel, gaz i ropę spada, to coraz większą jej część pokrywamy z importu. W 1990 r. zależność ta dla całej UE wynosiła tylko 53%, ale w 2015 r. sięgnęła już 73%. Najbardziej niezależna jest Dania, gdzie w 2015 r. z importowanych paliw kopalnych powstało 4% energii. Na kolejnych miejscach są Estonia (17%), Rumunia (25%) i Polska (32%).
Z badan Eurostat jasno wynika, że Polska na przestrzeni lat znacząco zwiększyła swoją zależność. W 1990 r. wskaźnik ten wynosił zaledwie 1% Największy wzrosty zależności od importu odnotowały Wielka Brytania (z 2 do 43%), Holandia (z 22 do 56%) i Czechy – z 17 do 46%.
[:]