[:pl]Rząd przyjął Plan Rozwoju Elektromobilności[:]

2018-06-29T12:09:03+00:00 20 marca 2017|
[:pl]Jak poinformowało Ministerstwo Energii Rada Ministrów przyjęła Plan Rozwoju Elektromobilności w Polsce. Plan Rozwoju Elektromobilności jest jednym z trzech elementów opracowanego w Ministerstwie Energii Pakietu na Rzecz Czystego Transportu, na który składają się również Krajowe ramy polityki infrastruktury paliw alternatywnych oraz Fundusz Niskoemisyjnego Transportu.

W pierwszym etapie Planu przewidzianym na lata 2016-2018 resort planuje wprowadzić program pilotażowy, który przyczyni się do wzrostu zainteresowania elektromobilnością. “Ma on na celu wykreowanie oczekiwania powstania rynku”, co w założeniu przełoży się na rozwój odpowiedniej infrastruktury, która w Polsce jeszcze nie istnieje. Użytkownicy samochodów elektrycznych z naszego kraju ładują je np. w Niemczech.

W latach 2019-2020 powstanie katalog dobrych praktyk bazujący na doświadczeniach pilotażu. Do tego czasu infrastruktura ładowania ma być przygotowana do obsługi nawet 1 mln pojazdów elektrycznych. W wybranych aglomeracjach ma powstać także infrastruktura łączona do ładowania energią elektryczną i CNG. Resort liczy na synergię między tymi paliwami. Ma rozwijać się car-sharing. Polska ma uruchomić krótką serię polskich samochodów elektrycznych.
W okresie 2020-2025 nastąpi trzeci etap rozwoju elektromobilności. Ma wtedy zapanować moda na ekologiczny transport. Ma ją wzmagać wykorzystanie samochodów elektrycznych przez administrację publiczną. Ma ona także udostępniać infrastrukturę ładowania obywatelom
Z mapy przedstawionej przez resort energii wynika, że najgęstszy rozwój ma nastąpić w aglomeracji śląskiej, która jest szczególnie dotknięta zanieczyszczeniami z transportu miejskiego.[:]