[:pl]Światowy Dzień Konsumenta[:]

2018-06-29T12:09:03+00:00 15 marca 2017|
[:pl]Dziś obchodzimy Światowy Dzień Konsumenta. W myśl sentencji „Konsumenci to my wszyscy” warto pamiętać, że mamy prawa do elementarnych zachowań konsumenckich określonych zbiorem praw. Prawa te reguluje ustawa z dn. 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów. Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach ochrony konsumentów, ochrony warunków konkurencji i działań przedsiębiorstw energetycznych jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Istnieje również Zbiór Praw Konsumenta Energii Elektrycznej, który stanowią dokumenty zawierające pakiety praktycznych informacji o prawach odbiorców energii elektrycznej i paliw gazowych, w których mowa jest m.in. o dostępie do sieci, zakupie energii elektrycznej, korzystaniu ze standardów jakościowych, głównych komponentach zawieranych przez odbiorców umów, kwestiach prawa do wyboru sprzedawcy, a także zasadach rozliczeń i korygowania wystawionych faktur, rozpatrywania reklamacji czy sposobach rozstrzygania sporów. Ponad to Każdy konsument ma prawo dokonać wyboru sprzedawcy. Informacje o sprzedawcach działających na terenie dystrybutora, do którego sieci konsument jest przyłączony dostępne są u tego dystrybutora. Każdy odbiorca energii i paliw gazowych może zwrócić się bezpośrednio o radę i pomoc w wyjaśnieniu indywidualnej sprawy do Punktu Informacyjnego dla Odbiorców Energii i Paliw Gazowych.

Energy Match mając na uwadze podniesienie jakości świadczonych usług oraz promowanie właściwych standardów obsługi konsumentów przeprowadził badanie poziomu satysfakcji ze współpracy między firmą Energy Match, a Rzecznikami Konsumentów. W badaniu wzięli udział przedstawiciele biur Rzeczników z całego kraju. O zadowalających efektach przeprowadzonego badania mogą Państwo na naszym blogu pod adresem https://energymatch.pl/dla-mediow/[:]