[:pl]Nowe restrykcje dla kopalni węglowych[:]

2018-06-29T12:09:02+00:00 5 maja 2017|
[:pl]28 kwietnia 2017 roku w Brukseli przyjęto tzw. konkluzje BAT. Wiąże się to z obowiązywaniem bardziej restrykcyjnych wymogów w zakresie emisji zanieczyszczeń przez elektrownie węglowe. Te zmiany mogą Polskę kosztować nawet 10 mld zł.

W dokumencie określono nowe wymagania środowiskowe dla zakładów energetycznych. W związku tym, nowe wymogi dla zanieczyszczeń takich jak dwutlenek siarki, tlenki azotu oraz pył będą bardziej restrykcyjne niż określa to dyrektywa o emisjach przemysłowych (dyrektywa IED). Zakłady, które produkują energię, będą zmuszone do dostosowania się w ciągu 4 lat od daty publikacji decyzji.

Konieczność podporządkowania się nowym przepisom może kosztować polskie przedsiębiorstwa nawet 10 mld złotych. Paweł Sałek, wiceminister środowiska i pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej, powiedział, że Polska nie zgodzi się na takiej podejście. Polska sprzeciwiła się nowym wymogom, w szczególności w zakresie zmian wartości granicznych dla tlenków azotu. Nasze stanowisko poparły również Niemcy, Czechy, Rumunia, Bułgaria, Finlandia, Słowacja i Węgry.

Magdalena Zowsik, ekspertka Greenpeace Polska ds. polityki energetycznej, przyznała jednak, że ambitniejsze limity na emisje zanieczyszczeń mogą być ogromnym impulsem dla rozwoju naszej energetyki, które do tej pory opierała się na przestarzałych blokach węglowych.[:]