Większy udział energii wiatrowej w czerwcu niż w styczniu br.

2018-06-29T12:03:00+00:00 17 lipca 2017|

Zwykle w lecie tradycyjnie notowany jest spadek produkcji i udziału energetyki wiatrowej w krajowym miksie wytwarzania, tym razem wynik „wiatrówki” za ubiegły miesiąc jest lepszy niż na początku br.
Udział energetyki wiatrowej w krajowym miksie energii elektrycznej w czerwcu br. wyniósł 8,30 proc. wobec 6,64. w maju, 9,78 proc. w kwietniu, 8,23 proc. w marcu czy 8,59 proc. w lutym, a także wobec 7,04 proc. w styczniu br.
Udział źródeł zaliczonych do grupy “inne odnawialne” w wytwarzaniu energii elektrycznej w Polsce w ubiegłym miesiącu wyniósł jedynie 0,09 proc. i był podobny jak w poprzednich miesiącach.

Natomiast udział niewliczonych do powyższej kategorii zawodowych elektrowni wodnych w ubiegłym miesiącu sięgnął 1,15 proc. wobec 2,02 proc. miesiąc wcześniej.
Zawodowe elektrownie wodne wyprodukowały 146 GWh wobec 143 GWh w czerwcu 2016 r., natomiast OZE zaliczone do grupy „inne odnawialne” wytworzyły 12 GWh, czyli tyle samo, ile we wcześniejszym miesiącu i w czerwcu ubiegłego roku.
Według danychz Urzędu Regulacji Energetyki zainstalowana moc OZE w Polsce na koniec I kwartału br. wzrosła do 8440,459 MW wobec 8415,5 MW na koniec 2016 r.Potencjał energetyki wiatrowej w pierwszych trzech miesiącach br. wzrósł tylko o 5,82 MW, do poziomu 5813,2 MW.
W ubiegłym miesiącu dominującym źródeł energii w krajowym miksie wytwarzania były elektrownie pracujące na węglu kamiennym (47,49 proc.), następnie elektrownie korzystające z węgla brunatnego (33,25 proc.), elektrownie zaliczone przez PSE do grupy „przemysłowe” (5,69 proc.) oraz zawodowe elektrownie gazowe (4,02 proc.)