Uchwała antysmogowa dla Mazowsza wchodzi w życie

2018-06-29T12:03:00+00:00 25 października 2017|

Uchwała antysmogowa wczoraj przyjęta przez mazowieckich radnych to krok w kierunku poprawy jakości powietrza. Nowe regulacje dotyczą wszystkich, którzy korzystają z kotłów, pieców i kominków na paliwo stałe. Wprowadzony zostanie zakaz stosowania najgorszej jakości paliw, takich jak muły i flotokocentraty węglowe, węgiel brunatny czy drobny węgiel kamienny.
Przepisy nakładają również obowiązek wymiany bezklasowych kotłów na paliwo stałe na urządzenia spełniające normy europejskie. Dzięki uchwale antysmogowej na Mazowszu będziemy mogli oddychać dużo czystszym powietrzem. Musimy dążyć do tego, aby poziom zanieczyszczenia powietrza nie przekraczał norm europejskich.

Do osiągnięcia tego celu potrzebna jest również współpraca wszystkich samorządów w zakresie rozbudowy sieci ciepłowniczych i gazowych –zaznacza Krzysztof Strzałkowski, wiceprzewodniczący klubu radnych PO w Sejmiku.
Podjęta wczoraj uchwała przewiduje okresy przejściowe. Na wymianę najgorszego rodzaju kotłów bezklasowych, które nie spełniają żadnych norm emisji, mieszkańcy Mazowsza mają czas do 1 stycznia 2023 roku. Z kolei zakaz stosowania najniższej jakości paliw stałych obowiązuje od 1 lipca 2018 roku.
Problem jest bardzo poważny, gdyż wszystkie badania wskazują, że od lat przekraczane są dopuszczalne normy stężenia pyłów PM10 i PM2,5 oraz benzo(a)pirenu. Taka sytuacja negatywnie wpływa na zdrowie mieszkańców, powodując m.in. choroby układu krążenia i układu oddechowego.