Odczyt licznika

2018-06-29T12:04:40+00:00 28 listopada 2017|

Odczyt i rodzaje liczników

Wszystkie sprzęty RTV i AGD do prawidłowego funkcjonowania potrzebują energii elektrycznej. Każdy z nas musi zainstalować licznik energii elektrycznej, aby dowiedzieć się, ile prądu zużywa znajdujący się w naszym domu lub firmie sprzęt. Ale czy wiecie jak sprawdzić stan licznika?
Licznik energii elektrycznej jest obowiązkowym elementem każdej instalacji elektrycznej. Służy on do mierzenia ilości przepływającej energii. Na podstawie wskazań licznika, dostawcy energii mogą określić wysokości rachunku za prąd, a następnie jego rozliczenia.
To, jakie informacje pokazuje wyświetlacz, zależy od rodzaju urządzenia. Na każdym jednak znajdują się dane o sumarycznym zużyciu prądu, które wyrażone są w kilowatogodzinach lub megawatogodzinach.
W przypadku liczników indukcyjnych, jeśli korzystamy z całodobowej taryfy energii elektrycznej, zużycie energii jest jedyną informacją, jaka pojawia się na wyświetlaczu. Jeżeli korzystamy z opcji dwutaryfowej, licznik posiada dwa mierniki (jeden mierzy zużycie prądu w ciągu dnia, w drugi w nocy oraz podczas weekendów). W obu przypadkach należy pominąć zera znajdujące się z przodu wyświetlanej liczby.
Jeśli posiadamy licznik elektroniczny, na wyświetlaczu możemy zauważyć informacje dotyczące sumarycznego zużycia prądu oraz zużycia energii w podziale na strefy czy taryfę. O tym, co w danym momencie jest wyświetlane, informują tzw. kody OBIS, umieszczone w lewym górnym rogu. Aby prawidłowo odczytać dane z tego typu licznika, trzeba kierować się wskazówkami umieszczonymi na tabliczce informacyjnej (znajdującej się na obudowie licznika) lub na instrukcji obsługi.
Najczęściej stosowane kody to:
1.8.0 / 1.5.8.0 Sumaryczne zużycie energii
1.8.1 / 1.5.8.1 Taryfa 1, zużycie energii w dzień
1.8.2 / 1.5.8.2 Taryfa 2, zużycie energii w nocy
Gdy w głównym polu wyświetlacza lub w miejscu, gdzie wyświetlane są kody OBIS, zauważysz „Err” (error, czyli błąd), wówczas jak najszybciej powiadom zakład energetyczny.