Polityka prywatności 2019-05-23T08:36:56+00:00

Polityka prywatności Energy Match Sp. z o.o.

Polityka prywatności Energy Match Sp. z o.o. (dalej jako Energy Match) jest dokumentem opisującym najważniejsze kwestie w zakresie danych osobowych, w tym ich przetwarzania, sposobach ich gromadzenia i wykorzystywania, a także o prawach podmiotów, których dane te dotyczą. Powyższe ma na celu jak najbardziej precyzyjne poinformowanie Państwa o powyższym, szczególnie wobec treści nowych przepisów odnoszących się do ochrony danych osobowych, zwłaszcza w związku z obowiązującym od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO).
Polityka prywatności Energy Match Sp. z o.o. ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których Energy Match jest Administratorem danych osobowych i przetwarza te dane.

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Energy Match Sp. z o.o. z siedzibą Warszawie przy ul. Koszykowa 54, 00-675 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000417481 Regon 146086793, NIP 7010339287, o kapitale zakładowym 5.500.000,00 PLN.

Dane osobowe

Państwa dane osobowe przetwarzane są w różnych celach, jednak zawsze w celach jasno określonych i uzasadnionych oraz uwzględniających odpowiednie podstawy prawne ich przetwarzania, wykorzystywania, ujawniania oraz okresy ich przechowywania.
Podkreślamy, że zanim dojdzie do pozyskania Państwa danych osobowych, Energy Match w pierwszej kolejności, spełniając nałożony na niego, jako potencjalnego Administratora danych osobowych, obowiązek informacyjny, przedstawi Państwu wszelkie informacje niezbędne do tego, aby świadomie podjęli Państwo decyzję co do celu i zakresu podawanych danych osobowych.
Dodatkowo zapewniamy, że zakres gromadzenia przez Energy Match danych osobowych jest zawsze adekwatny do celu, w jakim dane osobowe zostały przez Państwa udostępnione, tym samym Energy Match nie wykracza poza ten cel i zakres ich gromadzenia i który jest ograniczony do niezbędnego minimum.
W zakresie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych Energy Match zapewnia, że podjął niezbędne środki aby dane te nie były, wolą osób trzecich, zmieniane, naruszane lub niewłaściwe wykorzystywane, jednocześnie zapewniając poufność i integralność tych danych.
Zawsze mają Państwo kontrolę nad danymi osobowymi, które zdecydowali się Państwo nam podać. W szczególności mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i żądania ich kopii. Posiadają Państwo prawo do sprostowania danych osobowych, usunięcia ich, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie. W każdym z powyżej opisanych przypadków Energy Match podejmie wszystkie niezbędne kroki w celu działania zgodnego z Państwa wolą.

    • W celu skorzystania przez Państwa z powyżej opisanych praw mogą się Państwo skontaktować z Energy Match pod adresem e-mail: [email protected]

Pliki cookies i usługi online

Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe, które pozostają na urządzeniu końcowym (np. komputer, smartfon, tablet, laptop itp.) Państwa jako użytkownika i pozwalają w szczególności na prawidłowe funkcjonowanie strony internetowej Energy Match oraz na zapisywanie informacji dotyczących sposobu korzystania z niej, w tym informacji o odwiedzanych podstronach internetowych.
Pilki cookies są niezbędne do korzystania ze strony internetowej i jej funkcjonalności. Pliki cookies nie służą bezpośrednio do zbierania danych osobowych, ale mogą zbierać dane dotyczące profilowania użytkownika przeglądarki, a po połączeniu z innymi danymi doprowadzić do możliwości identyfikacji i/lub profilowania użytkownika dla celów marketingowych.

Pliki cookies wykorzystywane są w szczególności w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Energy Match do preferencji Państwa jako użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób korzystają Państwo jako użytkownik ze strony internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości,
c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
W ramach strony internetowej Energy Match stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). „Sesyjne” pliki cookies są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w Państwa urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w Państwa urządzeniu końcowym do z góry ustalonego czasu, określonego w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies – są niezbędne do korzystania ze strony internetowej i jej funkcjonalności. Bez tego rodzaju plików cookies nie jest możliwe świadczenie Państwu wielu usług, które oferujemy. Ten rodzaj plików cookies nie zbiera informacji w celach marketingowych,
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu Energy Match,
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej Energy Match,
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Państwa ustawień i personalizację Państwa interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w Państwa urządzeniu końcowym. Jednak należy mieć na uwadze, że ograniczenie stosowania plików cookies może mieć wpływ na niektóre funkcjonalności strony internetowej Energy Match.
Poniższa tabela zawiera zebrane informacje dotyczące wykorzystywanych przez Energy Match cookies, opis ich działania, zakres w jakim są one wykorzystywane oraz ich rodzaj:

Nazwa Cookie Opis Rodzaj
_dc_gtm_UA-73251446-1 Cookie zapisywany przez Google Tag Manager na potrzeby wczytania kontenerów Stały
_ga Cookie zapisywany przez Google Analytics w celu zbiera nia danych statystycznych Stały
_gid Cookie zapisywany przez Google Analytics w celu zbierania danych statystycznych Stały
session Cookie sesji użytkownika, niezbędny do działania systemu Sesyjny
1P_JAR Cookie zapisywany przez Google Analytics w celu zbierania danych statystycznych i analitycznych Stały
CONSENT Cookie zapisywany przez Google Analytics w celu zbierania danych statystycznych i analitycznych Stały
NID Cookie zapisywany przez Google Analytics w celu zbierania danych statystycznych i analitycznych Stały

 

Wyjaśniamy, że w celu optymalizacji usług online Energy Match korzysta z różnorodnych rozwiązań w zakresie oprogramowania. Pozwala to na analizę Państwa potrzeb i służy stałemu udoskonalaniu intuicyjności oraz jakości usług online. Na potrzeby tej analizy, która ma być przede wszystkim efektywna przechwytywane są zagregowane i anonimowe dane statystyczne. Te dane to dane zanonimizowanego połączenia oraz dane o sekwencji uruchamianych łączy (clickstream data), odnoszące się do używanej przeglądarki, liczby wizyt/wejść na stronę oraz zachowania danych użytkowników odwiedzających stronę internetową Energy Match. W trakcie gromadzenia oraz przetwarzania danych przeglądany może być również skrócony adres IP odwiedzającego stronę Energy Match.
W ramach prowadzonych przez siebie działań Energy Match wykorzystuje poniższe narzędzia:

1. Google Analytics: celem jest zbieranie statystyk dotyczących odwiedzin strony www oraz zachowania użytkowników na stronie.

Okres przechowywania danych osobowych

Energy Match nie będzie przechowywał Państwa danych osobowych dłużej niż będzie to konieczne do osiągnięcia celów, do jakich dane zostały zgromadzone lub dłużej niż jest to określone prawem.

Wyrażenie zgody na niniejszą Politykę prywatności

Korzystanie ze strony internetowej Energy Match oznacza zgodę na warunki Polityki prywatności. W sytuacji braku Państwa zgody co do treści jakiegokolwiek zapisu niniejszej Polityki prywatności, Energy Match sugeruje nie korzystać ze strony internetowej, w szczególności prosi o nieprzesyłanie danych osobowych.

Zmiany Polityki prywatności

Energy Match zobowiązuje się do regularnej weryfikacji niniejszej Polityki prywatności i jej zmiany w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na m.in. nowe przepisy prawa, wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych.